Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

แบงก์ชาติปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 63 เหลือ -8.1% จากเดิม -5.3% และมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%
New post : 24.มิถุนายน.2020

แบงก์ชาติปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 63 เหลือ -8.1% จากเดิม -5.3% และมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา แบงก์ชาติประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ มีแนวโน้มหดตัวกว่าประมาณการเดิม
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงกว่าที่คาดไว้

อย่างไรก็ตาม แบงก์ชาติเห็นว่านโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมาตั้งแต่ต้นปี รวมถึงมาตรการทางการคลังของรัฐบาล และมาตรการด้านการเงิน และสินเชื่อที่ออกมาเพิ่มเติม จะช่วยให้ผลกระทบที่เกิดขึ้น และจะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้หลังการระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย

ทั้งหมดนี้จึงทำให้แบงก์ชาติตปรับลด GDP ปี 2563 เหลือ -8.1% จากเดิม -5.3% และมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%

ที่มา >> ลงทุนแมน 

Share :