Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

Bitcoin นั้นขึ้นทำ new high ทะลุ 20,000 USD เป็นที่เรียบร้อย
New post : 16.ธันวาคม.2020

Bitcoin นั้นขึ้นทำ new high ทะลุ 20,000 USD เป็นที่เรียบร้อย
.
Bitcoin ทะลุ 20,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นความสำเร็จอีกขั้น จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นที่ถกเถียงกันในหลายปีที่ผ่านมา
.
โดยเฉพาะปี 2020 ที่ตลาดหุ้นได้ตกต่ำ จากพิษของโควิท แต่สกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดนี้กลับสูงเอาๆและได้ขยันทำ New High เรื่อยๆ
.
และผู้เชี่ยวชาญเรื่องความมั่งคั่งอย่าง Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad ยังออกมาบอกว่า Bitcoin จะขึ้นไปแตะ 50,000 ดอลลาร์ ก่อนสินปี 2021 อีกด้วย
.
อย่างไรก็ตามการลุงทุนในเงินดิจิตอลนั้นยังเป็นเรื่องที่นักลงทุนถกเถียงกันว่าจะมีอนาคตไปทางไหน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลความเสี่ยงก่อนลงทุนทุกครั้ง
.
#Bigmoney

Share :