Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

ซื้อบ้านใหม่ vs สร้างบ้านเอง แบบไหนเหมาะกับคุณ?
New post : 16.เมษายน.2021

ซื้อบ้านใหม่ vs สร้างบ้านเอง แบบไหนเหมาะกับคุณ?

การมีบ้านเป็นของตัวเองถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายและความภาคภูมิใจในชีวิตของผู้บริโภคส่วนใหญ่ นอกจากจะมีคุณค่าทางจิตใจ เมื่อสร้างครอบครัวแล้ว การได้พักผ่อนในบ้านที่เพียบพร้อมโดนใจยังเปรียบเสมือนเป็นรางวัลตอบแทนจากการทำงาน นอกจากนี้อสังหาริมทรัพย์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสามารถต่อยอดในอนาคตได้นอกเหนือจากการอยู่อาศัยอีกด้วย
แม้สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันจะส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงชะลอการใช้จ่ายเพื่อรอดูสถานการณ์ในอนาคต แต่ถือว่ายังพอมีสัญญาณบวกให้เห็น ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมในเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47.5 จากระดับ 45.5 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 40.2 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ระดับ 52.3) แสดงให้เห็นแนวโน้มกำลังซื้อของผู้บริโภคที่คาดว่าจะกลับมาในไม่ช้าเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

บ้านแบบไหนโดนใจ ตอบโจทย์คนอยากมีบ้านในยุคนี้

ข้อมูลจากผลสำรวจ DDproperty’s Thailand Consumer Sentiment Study พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยโดยพิจารณา

  • จากขนาดที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 48%
  • ตามมาด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก 44%
  • ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายโดยพิจารณาจากราคาเฉลี่ยต่อพื้นที่ใช้สอย 38% 

 

ในขณะที่ปัจจัยภายนอกโครงการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้อ/เช่า ที่อยู่อาศัยนั้นให้ความสำคัญในเรื่อง

  • ทำเลที่ตั้งมากถึง 54% 
  • ความสะดวกสบายจากการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 50%
  • ความปลอดภัยในโครงการ 45% 

 

จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงให้ความสนใจไปที่การตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่ครบครันเป็นหลักมากกว่าความสวยงาม โดยเฉพาะเรื่องทำเลที่ตั้งและระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นสองอันดับแรกที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญสูงสุด

Share :