Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

News
What’s New!

7.เมษายน.2020

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลยา เวชภัณฑ์และค่าบริการรักษาพยาบาล พบว่าหน่วยงานเอกชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนส่วนใหญ่ ขานรับมาตรการดังกล่าวเพราะทำให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อทุกฝ่าย นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า จากการที่กรมฯ ได้ออกมาตรการกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งข้อมูลราคาซื้อและราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำ QR Code และให้โรงพยาบาลเอกชนติดตั้งภายในบริเวณโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผ่านสมาร์ทโฟน และจากเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) ทั้งนี้ เพื่อจะทราบข้อคิดเห็น ความพึงพอใจ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว กรมการค้าภายใน จึงได้ศึกษาและสำรวจความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลมาตรการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางปรับปรุงในการกำกับดูแลราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการใช้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน โดยสำรวจกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ด้วยกัน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน ผู้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องในโรงพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบการร้านขายยา และบริษัทประกันชีวิตและประกันภัย ผลการสำรวจ พบว่า ภาคประชาชน เห็นว่าเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์มาก และให้ดำเนินการมาตรการนี้ต่อไปเกือบ […]

3.เมษายน.2020

สำนักงานใหญ่ออปโป้ แบรนด์สมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่ของโลก ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากไวรัสโคโรน่า ซึ่งทำให้เกิดความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก จึงได้บริจาคหน้ากากอนามัย ประเภท N95 จำนวน 20,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก โดยในครั้งนี้ทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นตัวแทนรับมอบ

2.เมษายน.2020

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ที่ทวีความรุนแรงและขยายตัวเป็นวงกว้าง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย สถานการณ์ในวันนี้ยังคงยากต่อการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงขึ้นมากเพียงใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเปรียบเสมือนทัพหน้าที่ต้องสู้กับไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลเพื่อให้พวกเขามีปัจจัยและอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับดูแลตัวเอง ในขณะที่ต้องให้การรักษาผู้ที่ติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก กลุ่มมิตรผล และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้วย หลักธรรมาภิบาลและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงร่วมกันจัดตั้งกองทุน “มิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาและยับยั้งวิกฤติการระบาดในครั้งนี้ พร้อมส่งคำขอบคุณกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นกัน คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “การแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 เป็นภัยพิบัติใหญ่หลวงต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมนุษยชาติ ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 786,270 ราย เสียชีวิตมากถึง 37,830 ราย ขณะที่ประเทศไทยเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อ 1,651 ราย เสียชีวิต 10 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีค. 63) ภ ยพิบัติครั้งนี้ นอกจากจะคร่าชีวิตมนุษย์แล้วยังสร้างความชะงักงันทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีกินดี ความสุขของโลก อย่างมหันต์และยาวนาน ดังนั้น ภัยพิบัตินี้ควรต้องได้รับการยับยั้งและขจัดไปโดยด่วนที่สุด ความสำเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นับตั้งแต่นโยบายของภาครัฐ บทบาทภาคธุรกิจ ความร่วมมือของพลเมือง ความรับผิดชอบต่อตนและครอบครัว […]

1.เมษายน.2020

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ คุณไม่สามารถรับเงิน 5,000 จากมาตรการเยียวยาได้ > จากการที่หลายๆคนเข้าไปขอรับสิทธิ์ ในเว็ป www.เราไม่ทิ้งกัน.com ข้อมูลที่สำคัญในการพิจรณาสิทธิ์ ต้องชี้ให้เห็นว่าท่านถูกให้ออก หรือตกงาน รายได้หายไปจากงาน หรือว่าถูกลดวันทำงาน ถูกลดเงินเดือนลง ก็เข้าข่าย หรือสถานประกอบการถูกปิดบางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบ เช่น แท็กซี่ คนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ลดการเดินทางลง ส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และให้ข้อมูลเพิ่มเติม   ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น   1.ผู้ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้าน แต่เงินเดือนยังได้ครบ   2.กลุ่มที่ยังทำงาน แต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม   3.กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปี หรือตกงานมานาน ก็จะไม่ได้สิทธิ์   4.กลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของ Covid ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ > อย่างไรก็ตามมี ณ ปัจจุบันนี้มีคนเข้าลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ก็ต้องรอลุ้นอีกครั้งว่าจะใครจะได้สิทธิ์นี้บ้าง

27.มีนาคม.2020

ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามา . ในขณะที่แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงต้องรีบเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ . คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขอเชิญร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เช่น เครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ อุปกรณ์ใช้ใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ได้ เครื่องวัดการไหลเวียนของเลือดออกจากหัวใจแบบต่อเนื่อง รวมถึงชุดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อจำนวนมาก . ช่องทางบริจาคออนไลน์ www.ramafoundation.or.th   LINE @RamaFoundation โอนเงิน ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี • ธ.กรุงเทพ 090-3-50015-5 • ธ.กสิกรไทย 879-2-00448-3 • ธ.ไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3 หรือกด *948*1111*100# โทรออก เพื่อบริจาคเงิน 100 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ทุกเครือข่าย . ติดต่อรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่ LINE @RamaFoundation สอบถามโทร. 0-2201-1111 . ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่แบ่งปัน และเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน . #รามาฯร่วมใจสู้ภัยโควิด #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

BigMoney Highlight

13.มีนาคม.2018

ทำงานมาตั้งนานหลายปีทำไมเราถึงไม่รวยสักทีนะ บางครั้ง บางทีเงินเดือนไม่พอใช้หมุนเงินไม่ทันแบบเดือนชนเดือน เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้นล่ะ สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่สงสัยมาตลอด วันนี้เรามีคำตอบให้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นแบบนี้ ลองมาเช็คกันก่อนว่า 5 นิสัยที่อาจจะนำมาซึ่งการล้มละลายทางการเงินมีอะไรบ้าง 1. ปฎิเสธไม่เป็น  อย่าให้ความใจอ่อนบ่อนทำลายการเงินของคุณ แถมบั่นทอนสุขภาพของคุณด้วย ไม่ว่าจะเป็น น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในความหมายนี้ คือการดื่มที่มากเกินไปอาจทำให้คุณเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องลดละเลิก หรือต้องหัดปฏิเสธบ้าง ไม่ควรสังสรรค์บ่อยครั้งจนเกินไป 2. ชอบลุ้น รักการเสี่ยงโชค  จริงอยู่ที่ชีวิตคือการลงทุน หวยก็คือความหวังที่เกิดจากการเสี่ยงทายตัวเลขตั้งแต่ 000000–999999 แบบหวังน้ำบ่อหน้า บ่อยครั้งบนข้ออ้างที่ว่า “เล่นนิด ๆ หน่อย ๆ ให้พอตื่นเต้นหัวใจ” อ่านมาถึงตรงนี้ เราไม่ได้มีเป้าหมายโจมตีว่า “การซื้อหวยไม่ดี” แต่ถ้าลองพิจารณาว่าภายในหนึ่งปีมีสลากกินแบ่งรัฐบาลออกทั้งหมด 24 งวด หากซื้อหวยทุกงวด 1 ชุด 5 ใบ ราคาชุดละ 800 บาท แต่ไม่ถูกหวยสักงวดเดียว ภายใน 1 ปี เราจะเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ รวมเป็นเงิน 19,200 […]

17.กรกฎาคม.2019

รีไฟแนนซ์ (Refinance)  คืออะไร เริ่มด้วยการที่เราไฟแนนซ์เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน แต่การที่ดอกเบี้ยวิ่งมากขึ้นๆจากระยะเวลาที่ผ่านไปนั้นกลับเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยเพิ่ม เราจึงสามารถทำการ รีไฟแนนซ์ (Refinance) โดยการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ด้วยเงินกู้ก้อนใหม่จากสถาบันการเงินอีกที่ โดยใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน หรือกล่าวคือ การขอเงินกู้จากสถาบันทางการเงินอีกที่หนึ่งเพื่อไปปลดภาระเก่า ในจำนวนเงินที่เหลือ โดยที่เราได้ผ่านชำระการกู้ในครั้งแรกแล้วเป็นระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่ ไหลไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หรือต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูงขึ้น เมื่อเราชำระหนี้ก่อนแรก และเริ่มชำระในอัตราใหม่ เราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือระยะเวลาผ่อนที่นานขึ้นนั่นเอง ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ก็คือ อัตราดอกเบี้ยที่ไหล นั้นกลับมาน้อยลงได้ เพิ่มระยะเวลาที่สามารถผ่อนชำระ เพิ่มเงินหมุน ในการทำธุรกิจ ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์ก็คือ คุณจะเป็นหนี้สูงขึ้น ดอกเบี้ยจะเพิ่มจากเงินก้อนแรก ต้องเตรียมตัว เอกสารและต้องมีรายได้ประจำที่ยังมั่นคงอยู่ แปลว่าถ้าคุณผ่อนเงินกู้ได้ไม่หมด หรือคำนวนอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวนั้นไม่คุ้ม เรียกง่ายๆว่าโป๊ะไม่ทันกับอัตราดอกเบี้ยที่วิ่งมากขึ้น การรีไฟแนนซ์ (Refinance) นั้นก็เป็นทางเลือกที่ทำให้คุณประหยัดเงินดอกเบี้ยของเงินกู้ก้อนแรกนั้นได้อย่างมาก บางครั้งอาจจะช่วยให้คุณประหยัดไปหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียว

13.พฤษภาคม.2019

ต้อนรับซัมเมอร์ ไปกับสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ด้วยโปรโมชั่นบินเส้นทางใหม่ไปโคมัตสุ เมืองมรดกอันงดงาม ณ ประเทศ ญี่ปุ่น สัมผัสทัศนียภาพตระการตา ผ่านเมืองแห่งธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ใจกลางแดนอาทิตย์อุทัย เมื่อเร็วๆนี้ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เปิดเส้นทางใหม่ให้บริการตามฤดูกาล บินสู่โคมัตสึ เมืองขนาดกลาง ในจังหวัดอิชิกะวะ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความสวยงาม เเละมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองคานาซาว่าได้อีกทางหนึ่ง  โคมัตสึมีจุดท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจหลายจุด ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ด้วยเมืองนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองโบราณ อันเป็นมรดกของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาคประวัติศาสตร์โฮกุริคุของญี่ปุ่นด้วย นักท่องเที่ยวจึงสามารถสัมผัสกลิ่นอายของยุคสมัยเอโดะจากปราสาทคานาซาวะ และรับชมวิวทิวทัศน์ของสวนเค็นโรคุเอ็น ที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสามอันดับสวนที่สวยสดงดงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งสามารถรับชมทัศนียภาพตระการตาของ ชิโระโยะเนะ เซนไมดะ ทุ่งนาขั้นบันไดรอบขอบทะเลได้อีกด้วย จึงนับได้ว่าโคมัตสึเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ภายในเมืองจึงมีพิพิธภัณฑ์ฑ์ต่าง ๆ มากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์รถยนต์ญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์การบิน ดื่มด่ำและผ่อนคลายด้วยเส้นทางสู่ธรรมชาติ ดื่มด่ำและผ่อนคลายด้วยเส้นทางสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ความสวยงามตามธรรมชาติอันหาได้ยากของเมืองโคมัตสุ ยังเพรียบพร้อมไปด้วยภูเขา ชายทะเล และเเหล่งออนเซนที่มีความสำคัญ เช่น บ่อน้ำพุร้อนอะวะสุ หรือแม้กระทั่งเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวงานเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทั้งเทศกาล ฮะคะตะ ดงทะคุ หรือ เทศกาล […]

MOST RECENT POST

18.มีนาคม.2020

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ใส่ใจสุขภาพคนไทย พร้อมมอบความห่วงใยให้แก่ลูกค้า “AXA Cares for You” ด้วยแผนประกันสุขภาพของแอกซ่าที่คุ้มครอง “โคโรนาไวรัส” (COVID-19) และบริการที่ครอบคลุม ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าที่มีอยู่ทั่วประเทศ แผนประกันสุขภาพของแอกซ่ามีให้เลือกหลากหลาย อาทิ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ” และ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส” ประกันสุขภาพที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง* เช่น ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการล้างไต กรณีไตวายเรื้อรัง และการรักษาโรคมะเร็งที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาล (แบบผู้ป่วยนอก) เป็นต้น “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม” และ “แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม พลัส” ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย* ที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายการปลูกถ่ายอวัยวะ โรคมะเร็ง และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกในกรณีฉุกเฉินสำหรับอุบัติเหตุ “แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ” ให้ความคุ้มครองสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนประกันสุขภาพทั่วไป* ทั้งการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนอกประเทศ ที่พร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย “แอกซ่า […]

18.มีนาคม.2020

#เว็บใหม่ล่าสุด ติดตามสถานการณ์โควิด-19 แบบเรียลไทม์ วินาทีต่อวินาที covid19.workpointnews.com เว็บไซต์ใหม่ที่รายงานทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก งานนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง Cleverse บริษัท software ที่เคยทำเว็บเลือกตั้งให้กับ Workpoint News มาแล้วครั้งนี้ โดยครั้งนี้ Workpoint News ก็ได้เรียกทีมกลับมาร่วมงานอีกครั้งเพื่อรายงานสถานการณ์โควิด-19 จากทั่วทุกมุมโลกแบบวิต่อวิ เว็บรายงานอะไรบ้าง – ติดเชื้อ – กำลังรักษา – หายแล้ว – เสียชีวิต – ความเสี่ยงในการเดินทาง . รายงานนี้แยกเป็นทั่วโลกหรือจะเลือกเฉพาะประเทศอย่างบ้านเราก็มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 114 คน กำลังรักษา 78 คน รักษาหายแล้ว 35 คน และเสียชีวิต 1 คน โดยจะมีรายงานเรียลไทม์ว่าวันนี้มีคนติดเชื่อเพิ่มเท่าไหร่ รวมถึงความเสี่ยงในการเดินทางซึ่งเป็นข้อมูลหลักสำหรับคนที่ต้องเดินทางจริงๆ . ช่วงนี้ฝากแฟนๆ BigMoney ดูแลตัวเองและคนรอบข้างด้วย

12.มีนาคม.2020

Bill Gates บริจาคเงินกว่า 3,000 ล้านบาท ต่อสู้ Covid-19 . สรุปยอดล่าสุดสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ 117,747 คน เสียชีวิต 4,292 คน แต่ที่น่ายินดีคือเมื่อมองไปยังตัวเลขของคนที่หายป่วยกลับมีถึง 65,893 คน นั่นหมายความว่าเรายังเห็นแสงหว่างอยู่เต็มตา . จากสถานการณ์นี้ทำให้ดารานักแสดงฝั่งเกาหลี อย่าง ฮยอนบิน, ยูแจซอก, ชินมินอา และท็อป บิ๊กแบง ตื่นตัวควักกระเป๋าตัวเองเพื่อให้โควิด-19 ไม่รุนแรงไปกว่านี้ . ล่าสุดบิล เกตส์ มหาเศรษฐีและผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ บริจาคเงิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,150 ล้านบาท ผ่านทางมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ให้กับโครงการ “COVID-19 Therapeutics Accelerator” เพื่อวิจัยและผลิตยาที่ใช้กับผู้ติดเชื้อโดวิด-19 . โดยโครงการนี้ตั้งเป้ายับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อให้เร็วที่สุด และจะพยายามแจกจ่ายยารักษาให้แก่ประเทศทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย

10.มีนาคม.2020

10 คำทำนายปี 2020 ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว . หลังจากเศรษฐกิจซบเซา การก่อการร้าย และโรคระบาด นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะเห็นในอนาคตอันใกล้ . 1. บริษัทขนาดกลาง และ เล็กจะทยอยปิดตัวลง เพราะหยุดเลือดไม่ไหว . 2. อัตราการจ้างงานจะลดลงอีกมาก เพราะไม่มีบริษัทไหนอยากจ้าง หรือเพิ่มพนักงาน . 3. บริษัทที่ยังคงมีงานอยู่คือ ”ขุมทอง” ใครทำงานในบริษัทเหล่านั้น “เกาะไว้ให้แน่น” . 4. คนทำอาชีพค้าขายที่ไม่ใช่ของจริง จะเริ่มอยู่ไม่ได้ เพราะคนใช้เงินน้อยลง และฉลาดใช้เงินมากขึ้น . 5. หนี้เสีย หรือ NPL จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก . 6. “หนี้สินทรัพย์” รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ จะเริ่มมีปัญหา โอนไม่ได้ ผ่อนไม่ไหว . 7. ธุรกิจค้าปลีกจะฝืดเคือง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะคนไม่กล้าใช้เงิน ไม่อยากใช้เงิน . 8. พนักงานหรือคนงานในกรุงเทพ […]

17.กุมภาพันธ์.2020

“เชฟโรเลต” หยุดการขาย-ผลิตในประเทศไทย แล้วโดยจะปิดตัวลงภายในปี 2563 โดยที่ยังมีงานซ่อมบำรุง ดูแลลูกค้าและงานด้านบริการหลังการขายต่อไป นี่คือการตัดสินใจจาก GM ที่ย้ายการผลิตออกนอกประเทศไทย ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศไทยได้อีกต่อไป โดยที่พนักงานและพาร์ทเนอร์ สำนักงานใหญ่ประเทศไทยที่ทำงานด้านการตลาดและการขาย และโรงงานสายการผลิตจะมีการชดเชยตามกฎหมายต่อไป ตลอดจนพาร์ทเนอร์ดีเลลอร์ “เราจะให้ความช่วยเหลือ และ มอบแพ็คเกจเงินชดเชย ให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในจำนวนที่มากกว่ากฎหมายแรงงานไทยกำหนด” “ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Chevrolet จะได้รับการเสนอโปรแกรมการช่วยเหลือพิเศษในการปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างเหมาะสม หลังจากที่ร่วมเป็นคู่ค้ากับเรามาอย่างยาวนาน รวมถึงโอกาสในการเปลี่ยนธุรกิจของตนให้เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Chevrolet” เฮกตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ General Motors (GM) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า บริษัทให้คำมั่นสัญญาที่จะดูแลช่วยเหลือพนักงาน และ ลูกค้า และ จะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานต่างๆ สำหรับลูกค้า พนักงาน ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ Chevrolet และ ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือบริการให้สำเร็จเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย  

Advertisement

Contact Us

Call: +6680 552 5511

Email: info@bigmoneymag.com

Advertisement