Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

“รักไม่ต้องร้อย OST.ซิกน่าประกันภัย” เพลงเพื่อ มนุษย์ออฟฟิศและชาวฟรีแลนซ์ โดย POLYCAT
New post : 13.กรกฎาคม.2020

“รักไม่ต้องร้อย OST.ซิกน่าประกันภัย” ซึ่งมีเนื้อร้องและขับร้องโดย POLYCAT เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่มนุษย์ออฟฟิศและชาวฟรีแลนซ์ ถึงผลเสียที่อาจก่อตัวขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพในอนาคต หากยังดำเนินชีวิตด้วยความไม่ระมัดระวัง ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยการดึงศิลปินชั้นนำอย่างวง POLYCAT เข้ามาเสริมทัพ ผ่านการขับร้องเพลงประกอบซีรีส์ โดยผลงานดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ออกทางสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางต่อไป

จากผลสำรวจคะแนนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360° ของคนไทยในมิติด้านการงานจากซิกน่า คนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการทำงานจนอาจละเลยที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งในความเป็นจริงนั้น การทำงานอย่างหักโหมมีแต่ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจก่อให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรม หรือโรคดิจิตอลซินโดรม เช่น โรคกรดไหลย้อน โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท อาการเวียนศีรษะ ไมเกรน จอประสาทตาเสื่อม หรืออาการนิ้วล็อกจากการทำงาน ที่ใครหลายคนกำลังประสบกับปัญหา ทั้งนี้จากการที่ซิกน่าได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวในสังคมวัยทำงาน จึงได้ตัดสินใจเดินหน้าส่งเสริมการโปรโมทมินิซีรีส์ต่อไป เพื่อให้เป็นสิ่งเตือนใจว่าสุขภาพมีค่าเพียงใด และหวังกระตุ้นให้ผู้คนรู้จักวิธีการดูแลตนเองอย่างถูกหลัก เพื่อที่จะสามารถดูแลคนรอบข้างและคนที่รักต่อไปได้อย่างมั่นคง

Share :
Hilight