Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

เทคนิคซื้อของโง่ๆ (ที่คุณชอบ) อย่างไรให้ไม่กระทบเงินในกระเป๋า และฐานะทางการเงิน ( net-worth )
New post : 27.สิงหาคม.2020

1. ซื้อของโง่ๆ ด้วย ปันผล หรือรายได้จากสินทรัพย์ (ปลอดหนี้)

จำไว้ว่าสินทรัพย์ที่สร้างเงินให้กับคุณนั้นคือ passive income ที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน หุ้น หรือสินทรัพย์ที่ทำให้เกิดรายได้อื่นๆ คุณสามารถเอารายได้จากสินทรัพย์เหล่านี้มาซื้อของที่คุณชอบได้ โดยไม่กระทบกับเงินต้น แต่ถ้าคุณยังอย่างสร้างให้สินทรัพย์นั้นใหญ่กว่าเดิม คุณก็สามารถนำรายได้เหล่านั้นไปลงทุนที่ทำให้เกิด Snowball Effect หรือการลงทุนแบบดอกเบี้ยทบต้นได้ รับรองว่าการลงทุนของคุณนั้นจะโตอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียว

2. ของโง่ๆ ที่คุณจะซื้อ ต้องมีราคาในตลาดมือสอง

เวลาคุณจะซื้ออะไรนั้นเราอยากให้คุณศึกษาสักหน่อย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รถหรู หรือนาฬิกา กระเป๋า สิ่งเหล่านี้ต่างก็มีราคาในตลาด ในรุ่นที่นิยม จะดีแค่ไหนที่การใช้จ่ายของคุณนั้นไม่ใช่เป็นการจ่ายอย่างเดียว แต่สิ่งที่คุณชอบนั้นยังคงมีมูลค่ามากขึ้น หรือไม่ก็เหมือนกับคุณซื้อของในแค่ราคาครึ่งเดียว

3. เลือกรุ่นหรือสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่ม อย่าติดนิสัยสะสมขยะ

การซื้อของที่คุณชอบนั้นควรจะเป็นของที่ยังรักษามูลค่าได้อย่างยาวนาน ไม่ใช่สิ่งที่เสื่อมมูลค่าในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุหรือราคาตลาดแค่ 4-5 ปีเท่านั้น แต่คุณสามารถซื้อสิ่งของโง่ๆ ที่คุณชอบที่ซึ่งยังคงมีราคาตลาดอยู่ เช่น นาฬิกาบางรุ่น ของสะสมที่มีราคา รถยนตร์มือสองบางรุ่น รู้ไหมว่า
“ถ้าคุณซื้อรถซูเปอร์คาร์มือสองบางรุ่นนั้น ผ่านไป 2-3 ปี รถคันนั้นอาจจะราคาไม่ตกเท่ารถตลาดนิยมมือหนึ่งบางคันเสียอีก”

4. อย่าซื้อของโง่ๆ ถ้าคุณยังไม่รวย

อย่าซื้อของโง่ๆ ถ้าคุณยังไม่รวย คำว่ารวยนั้นหมายถึงอิสระภาพทางการเงิน เริ่มง่ายๆ จากการที่คุณมีรายรับมากกว่ารายจ่ายที่รวมส่วนของเงินออมแล้ว จำไว้ว่าถ้าคุณไม่จ่ายจากกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ เราแนะนำให้คุณสร้างสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ แล้วเอาผลลัพธ์มาจับจ่ายดีกว่า

5. การเลือกเก็บเงิน เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเสมอๆ

ถ้าคุณมีตัวเลือกว่าจะจับจ่ายดีหรือไม่ จำไว้ว่าการเลือกเก็บเงินเป็นตัวเลือกที่ดีว่าเสมอๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไดก็ตาม

 

.

Share :