Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

#ถ้าปิดอีก เหตุการณ์โควิดเมื่อวาน ที่ไม่น่าเกิด…อาจเป็นการชี้ชะตาของใครหลายๆคน
New post : 14.กรกฎาคม.2020
เหตุการณ์โควิดเมื่อวาน ที่ไม่น่าเกิด…อาจเป็นการชี้ชะตาของใครหลายๆคน
.
.
1) #ถ้าปิดอีก สิ่งที่เราอดทนในช่วงที่ผ่านมา #จะถูกเริ่มใหม่อีกครั้ง ปิดแน่ถ้ามีผู้ได้รับเชื้อและแพร่กระจายต่อ เราอาจจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง
.
.
2) #ถ้าปิดอีก ธุรกิจท่องเที่ยว และ ร้านอาหาร แย่แน่นอน ต้องยอมรับว่าธุรกิจกลุ่มนี้นั้นเพิ่งได้เริ่มรับลูกค้ากัน 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านั้นเอง และอย่าลืมว่าเขาใช้กำลังแค่ไหนในการกลับมาเปิดรอบที่ผ่านมา
.
.
3) #ถ้าปิดอีก SME เป็นจำนวนมาจะต้องปิดกิจการ สถานการณ์ตอนนี้ SME ต้องเรียกว่า #เงินหมด กันแล้ว เพราะธุรกิจส่วนใหญ่นั้น ‘ทน’ เอาเงินเก่า หรือจ่าย เพื่อให้อยู่รอดมากว่า 4 เดือน
.
.
4) #ถ้าปิดอีก หลายๆธุรกิจ อาจจะไม่สามารถกลับมาเปิดทำการได้อีกแล้ว เพราะเขานั้นได้ใช้ทรัพยากรที่จะเริ่มใหม่มาเเล้ว 2 ครั้ง และไม่มีมาตารการไดๆของทางรัฐ ที่ช่วยกลุ่มผู้จ้างงาน
.
.
5) #ถ้าปิดอีก คนจะตกงานมหาศาล เพราะจำนวนการจ้างงานส่วนใหญ่ของประเทศไทย นั้นอยู่กับธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลาง เล็ก ต่างๆ รวมไปถึงพ่อค้า แม่ค้า ร้านอาหารข้างทาง ที่เป็นการจ้างงานส่วนใหญ่ของบ้านเรา
.
.
6) #ถ้าปิดอีก เงินจากการท่องเที่ยว ที่เราๆท่านๆอยากที่จะจับจ่าย การเที่ยวในประเทศจะหายไป
จังหวัดที่ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวคือจบ
.
.
7) #ถ้าปิดอีก การจับจ่ายจะน้อยลง เศรษฐกิจจะตกต่ำ คนจะเก็บเงินไว้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นจริงๆ
.
.
Share :