Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

รองเท้านันยาง ทำตามสัญญา ออกจริงกับ Nanyang RED ความสำเร็จของ Real-time marketing
New post : 13.มิถุนายน.2019

เมื่อรองเท้า ‘นันยาง’ ได้ออก Real-Time marketing ว่าถ้าทีม ลิเวอร์พูล ได้แชมป์ จะทำการออกรองเท้าเป็นรุ่นพิเศษเอาใจสาวกกันหน่อย

ปัจจุบัน นันยางได้ออกมาโพสผ่าน Facebook.com/NanyangLegend แล้วว่าจะทำการผลิตและจัดจำหน่าย  Nanyang RED  กันจริงๆพร้อมเผยผิวหน้าผ้าของรุ่นนี้ให้ได้เห็นแล้ว

นับว่าเป็น Campaign ที่ได้ 2 ต่อจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น Brand Awearness ทั้งสองครั้ง เริ่มตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน และการออกสินค้า แถวได้ใจสาวก ลิเวอร์พูล ในประเทศไทยอีกด้วย

Share :
Hilight