Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

เคาะแล้ว !!! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมเงื่อนไขใหม่ เปิดให้จองใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2564
New post : 30.เมษายน.2021

เคาะแล้ว !!! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 พร้อมเงื่อนไขใหม่ +++

สำหรับเงื่อนไขใหม่ของการใช้สิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ประกอบไปด้วย

• เปิดให้จองใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2564

• เพิ่มจำนวนสิทธิ์ห้องพักขึ้นมาอีก 2 ล้านรูมไนท์

• ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักที่เข้าร่วมโครงการต้องแจ้งราคาห้องพักและจำนวนห้องพักตามจริง เพื่อให้ ททท.ตรวจสอบ

• ต้องจองใช้สิทธิ์ล่วงหน้า 7 วัน

• ต้องแสกนใบหน้าในการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อยืนยันตัวตน

• ต้องเดินทางแบบข้ามจังหวัดเท่านั้น ไม่สามารถใช้เที่ยวในภูมิลำเนาได้

• ปรับคูปอง E-Voucher เหลือ 600 บาทต่อวัน ทั้งการใช้จ่ายในวันธรรมดาและวันหยุด

ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1 และเฟส 2 มีคนเข้ามาลงทะเบียนแล้วรวม 8.80 ล้านคน ลงทะเบียนสำเร็จ 8.16 ล้านคน มีผู้ประกอบการลงทะเบียนทั้งหมด 83,087 ราย (ณ

Share :