Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

ดูดี หรือ หมดสเน่ห์ คุณคิดอย่างไร กับการสั่งเลิกจุดผ่อนผันแผงลอย 508จุด คืนทางเท้าคนกรุงเทพ !
New post : 13.กันยายน.2019

ดูดี หรือ หมดสเน่ห์ คุณคิดอย่างไร กับการสั่งเลิกจุดผ่อนผันแผงลอย 508จุด คืนทางเท้าคนกรุงเทพ

มีข่าวออกมาจาก สำนักเทศกิจ กทม  เปิดเผยถึงการดำเนินนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จากก่อนหน้านี้ได้มี จุดผ่อนผันแผงลอยอยู่ที่ 508จุด

โดยยกเลิกจุดทำการค้าหาบเร่แผงลอยทุกประเภทบริเวณถนน ทางเท้า และที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต ซึ่งในการยกเลิกจุดทำการค้าดังกล่าว

ให้ทุกสำนักงานเขตประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าและช่วยเหลือเยียวยาหาสถานที่ค้าขายรองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบด้วย โดยให้ผู้ที่เดือดร้อนจากการยกเลิกนี้ หรือผู้ค้า ให้มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับสำนักงานเขตฯ

 

.

Share :