Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

นกแอร์ประกาศแต่งตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งเก้าอี้ CEO เพื่อกู้สถาณการณ์
New post : 14.มิถุนายน.2019

นกแอร์ประกาศแต่งตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร” นั่งเก้าอี้ CEO เพื่อกูสถาณการณ์  การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

นายประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่13 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2562 วันที่13 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้งนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร พร้อมแต่งตั้งตนซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

การมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือ คุณวุฒิภูมิ จุฬางกูร มานั่งเป็นซีอีโอ นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนกแอร์ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการจัดทัพผู้บริหารที่สะท้อนให้ถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามแผนฟื้นกิจการโดยเร็ว เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งนักลงทุนและผู้โดยสารไว้วางใจในการใช้บริการของสายการบินนกแอร์”

Share :