Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

SEAC ผนึก Arbinger Institute อัพกลยุทธ์มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรระดับโลก เสนอหลักสูตร “Outward Mindset” ปลดล็อคศักยภาพให้ยั่งยืน
New post : 20.กรกฎาคม.2018

SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง สานต่อความแข็งแกร่งให้องค์กรในภูมิภาคอาเซียน ผนึกสถาบันอาร์บิงเจอร์ (Arbinger Institute) ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งหลักสูตร “Outward Mindset – เอาท์เวิร์ด มายด์เซต” หนึ่งในหลักสูตรสำคัญที่ปลดล็อคศักยภาพและปรับมุมมองความคิดในตัวบุคคล เสริมรากฐานให้องค์กรแข็งแกร่งสู่ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าอบรมองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทยและอาเซียนแล้วมากกว่า10,000 กว่าคน โดยตั้งเป้าภายใน2 ปีมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่มขึ้นกว่า 30,000 คนทั้งในไทยและอาเซียน

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหาร กล่าวว่า “Outward Mindset – เอาท์เวิร์ด มายด์เซต” นับเป็นหลักสูตรสำคัญเพื่อปรับมุมมองความคิดในตัวบุคคล เน้นการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายโดยรวม และเพิ่มศักยภาพสูงสุดให้แก่บุคลากร จนเกิดเป็นผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง SEAC และ Arbinger Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการเผยแพร่มาแล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ จีน เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ บราซิล และไทย เป็นต้น
ในบริษัทชั้นนำอย่าง แอปเปิล (Apple) ไอบีเอ็ม (IBM) กูเกิล (Google) บ. ฮาร์ลีย์ – เดวิดสัน มอเตอร์ (Harley-Davidson Motor Company) เนสท์เล่ (Nestle) อินเทล (Intel) โนเกีย (Nokia) พานาโซนิค (Panasonic) ไนกี้ (Nike) ยูนิลีเวอร์ (Unilever) ไมโครซอฟท์ (Microsoft) เฟดเอ็กซ์ (FedEx) โบอิง (Boeing) และ เชลล์ (Shell) สำหรับในประเทศไทย SEAC มีทีมผู้เชี่ยวชาญดำเนินการอบรมเรื่อง Outward Mindset โดยเฉพาะ โดยมีผู้ผ่านหลักสูตรมาแล้วกว่า 10,000 คน จากองค์กรชั้นนำ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท แอมเวย์ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เป็นต้น”

“เมื่อเราอยู่ในโลกยุค ‘Disruptive World’ ซึ่งเป็นความท้าทายของทุกองค์กรที่ต้องเร่งบริหารจัดการองค์กร ทั้งภายในและภายนอก หลายๆ องค์กรจึงต้องเร่งรีบในการปรับกลยุทธ์การตลาด รูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วตลอดเวลาได้อย่างฉับพลันและตรงจุดที่สุด องค์กรชั้นนำหลายๆ องค์กรที่เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาปรับมุมมองของบุคลากรทั้งสิ้น โดยเชื่อว่าหากผู้นำและบุคลากรในองค์กรปรับเปลี่ยนมุมมองในการให้ความสำคัญและนึกถึงผลกระทบของผู้อื่นอยู่เสมอ เมื่อนั้นจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้นำและบุคลากรในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้น เหมาะกับสถานการณ์ของโลก ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมการบูรณาการการทำงานร่วมกันจนนำไปสู่วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งและจิตใต้สำนึกที่ดีของบุคลากรในองค์กร ลดความแตกแยก เพื่อการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ นำไปสู่เป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้

นางอริญญา กล่าวต่อไปว่า “SEAC มองเห็นว่าในโลกยุค Disruptive World สิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องมีคือเรื่องของภาวะผู้นำ (Leadership) และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่จะช่วยให้องค์กรอยู่รอดได้ในสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา โดยเราจะเป็นตัวกลางที่ช่วยพัฒนาผู้นำและองค์กรธุรกิจในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนให้ก้าวทันแนวทางปฏิบัติของธุรกิจระดับโลกจนสามารถอยู่ในเกมส์การแข่งขันทางธุรกิจและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ เพราะเมื่อบุคลากรมีการยกระดับศักยภาพ องค์กรจะเติบโต แข่งขันได้กับนานาประเทศผ่านหลักสูตรที่มีคุณภาพเหล่านี้”

ดร. สิรยา คงสมพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส SEAC กล่าวเสริมว่า “หลักสูตร ‘Outward Mindset – เอาท์เวิร์ด มายด์เซต’ หรือ ‘การปรับมุมคิดด้วยการยึดความต้องการของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง’ คือ การปรับ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม ที่จะปรับมุมมองให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญของผู้อื่นไม่น้อยกว่าตนเอง โดยจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และนึกถึงผลกระทบของผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อองค์กรมีบุคลากรที่เข้าใจความต้องการของทุกฝ่ายและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้ว ก็จะช่วยกันปลดล็อคศักยภาพที่มีอยู่และเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลักษณะธุรกิจประเภทใด หรือกลุ่มบุคคลใด ก็สามารถนำหลักการ ‘Outward Mindset – เอาท์เวิร์ด มายด์เซต’ ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ทุกคนสามารถตระหนักถึงการรู้ตัว รู้การกระทำของตนเอง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ลดการทำงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตองค์กรก็จะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

Share :
Hilight

Advertising