Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ คุณไม่สามารถรับเงิน 5,000 จากมาตรการเยียวยาได้
New post : 1.เมษายน.2020
ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ คุณไม่สามารถรับเงิน 5,000 จากมาตรการเยียวยาได้
>
จากการที่หลายๆคนเข้าไปขอรับสิทธิ์ ในเว็ป www.เราไม่ทิ้งกัน.com
ข้อมูลที่สำคัญในการพิจรณาสิทธิ์ ต้องชี้ให้เห็นว่าท่านถูกให้ออก หรือตกงาน รายได้หายไปจากงาน หรือว่าถูกลดวันทำงาน ถูกลดเงินเดือนลง ก็เข้าข่าย หรือสถานประกอบการถูกปิดบางกลุ่มอาชีพที่ชัดเจนว่าได้รับผลกระทบ เช่น แท็กซี่ คนอยู่บ้านมากขึ้นทำให้ลดการเดินทางลง ส่วนคนที่ยังไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น
 
1.ผู้ได้รับผลกระทบจนทำให้ต้องทำงานที่บ้าน แต่เงินเดือนยังได้ครบ
 
2.กลุ่มที่ยังทำงาน แต่ยังได้รับเงินเดือนครบเหมือนเดิม
 
3.กลุ่มที่ตกงานมาเป็นปี หรือตกงานมานาน ก็จะไม่ได้สิทธิ์
 
4.กลุ่มที่ทำงานในร้านค้าที่ปิดมาก่อนในช่วงที่มีการระบาดของ Covid ก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ
>
อย่างไรก็ตามมี ณ ปัจจุบันนี้มีคนเข้าลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ก็ต้องรอลุ้นอีกครั้งว่าจะใครจะได้สิทธิ์นี้บ้าง
Share :