Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

รีไฟแนนซ์ (Refinance)  คืออะไร ? ทำอย่างไรให้ประหยัดเงินได้หลักแสนหลักล้าน
New post : 17.กรกฎาคม.2019

รีไฟแนนซ์ (Refinance)  คืออะไร
เริ่มด้วยการที่เราไฟแนนซ์เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยมีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน แต่การที่ดอกเบี้ยวิ่งมากขึ้นๆจากระยะเวลาที่ผ่านไปนั้นกลับเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องจ่ายเงินดอกเบี้ยเพิ่ม

เราจึงสามารถทำการ รีไฟแนนซ์ (Refinance) โดยการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ด้วยเงินกู้ก้อนใหม่จากสถาบันการเงินอีกที่ โดยใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน

หรือกล่าวคือ การขอเงินกู้จากสถาบันทางการเงินอีกที่หนึ่งเพื่อไปปลดภาระเก่า ในจำนวนเงินที่เหลือ โดยที่เราได้ผ่านชำระการกู้ในครั้งแรกแล้วเป็นระยะหนึ่ง

พื่อป้องกันหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่ ไหลไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หรือต้องจ่ายเงินงวดต่อเดือนสูงขึ้น เมื่อเราชำระหนี้ก่อนแรก และเริ่มชำระในอัตราใหม่ เราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ค่างวดที่ต้องจ่ายต่อเดือนลดลง หรือระยะเวลาผ่อนที่นานขึ้นนั่นเอง

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ก็คือ

  1. อัตราดอกเบี้ยที่ไหล นั้นกลับมาน้อยลงได้
  2. เพิ่มระยะเวลาที่สามารถผ่อนชำระ
  3. เพิ่มเงินหมุน ในการทำธุรกิจ

ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์ก็คือ

  1. คุณจะเป็นหนี้สูงขึ้น
  2. ดอกเบี้ยจะเพิ่มจากเงินก้อนแรก
  3. ต้องเตรียมตัว เอกสารและต้องมีรายได้ประจำที่ยังมั่นคงอยู่

แปลว่าถ้าคุณผ่อนเงินกู้ได้ไม่หมด หรือคำนวนอัตราดอกเบี้ยในระยะยาวนั้นไม่คุ้ม เรียกง่ายๆว่าโป๊ะไม่ทันกับอัตราดอกเบี้ยที่วิ่งมากขึ้น

การรีไฟแนนซ์ (Refinance) นั้นก็เป็นทางเลือกที่ทำให้คุณประหยัดเงินดอกเบี้ยของเงินกู้ก้อนแรกนั้นได้อย่างมาก บางครั้งอาจจะช่วยให้คุณประหยัดไปหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียว

Share :