Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

คิดไปเองว่า “รวย” หรือเปล่า : สำรวจตัวเองอีกทีว่า ว่าสุขภาพทางการเงินของเรายังดีไหม ?
New post : 21.ธันวาคม.2020
คิดไปเองว่า “รวย” หรือเปล่า
.
ก่อนอื่นเราต้องจำกัดความคำว่า “รวย” ก่อน
คำว่ารวย หมายถึงมีกินมีใช้ หรือ สามารถจ่ายให้กับสิ่งของราคาแพงที่เราต้องการได้ ใช่ไหม?
.
คำตอบคือ ‘ไม่ใช่’
.
คำว่า รวย ไม่ได้วัดกันที่ “จ่ายได้เท่าไร”
.
แต่วัดกันที่ พลังของกระแสเงินสด และ ช่องว่างระหว่างรายจ่าย กับ รายได้
เรียกง่ายๆว่าได้ใช้ในคุณภาพชีวิตที่เราต้องการ โดยจ่ายน้อยกว่า รายได้ที่หาได้ นั่นคือ ‘รวย’
.
“คิดไปเองว่า รวย”
ก็คือการที่เรามีข้าวของเครื่องใช้ มากมาย มีรายจ่ายกับสิ่งต่างๆ แต่กลับไม่มีเงินออม และไม่มีสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ว่าเราจะ “feel good” กับการจับจ่ายแค่ไหนก็ตาม
.
สมมุติว่า
หญิงคนหนึ่ง แต่งตัวด้วย เสื้อผ้าราคาแพง มีการใช้ชีวิตที่จับจ่ายมากมาย แต่เสื้อผ้าราคาแพงเหล่านั้นเป็นแค่สิ่งของเครื่องใช้ ไม่ได้สร้างกระแสเงินสดให้กับเธอ แต่เธอกลับยังคงซื้อของราคาแพงต่อไป โดยที่ไม่คำนึงถึง เงินเก็บ หรือ ‘Net Worth’ เช่นเดียวกับ คุณผู้ชายที่มีบ้านหลายหลัง และรถหลายคัน แต่ยังผ่อนไม่หมดแบบนี้ “ยังไม่เรียกว่ารวย”
.
‘Net Worth’ หรือ มั่งคั่งสุทธิ หมายถึง ขนาดของสินทรัพย์รวมของบุคคลหักออกด้วยหนี้สินรวมของบุคคล สามารถแสดงได้ ดังสมการ
.
ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน
.

ฉะนั้น คำว่ารวยนั้นอาจจะดูได้ง่ายๆด้วยสองส่วน

1. กระแสเงินสด :
อาจเป็นกระแสเงินสดจากการทำงาน ที่มากกว่าค่าใช้จ่าย ในคุณภาพชีวิตที่เราอยากมี หรือเป็นกระแสเงินสด จากสินทรัพย์ (passive income) ที่ให้ผลตอบแทน มากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งปี แบบนี้เรียกว่า รวย!!!
.
2. ‘Net Worth’ หรือ ความมั่งคั่งสุทธิ :
ต้องมาจากสินทรัพย์ ที่ปลอดหนี้ หรือ ธุรกิจที่เป็นระบบ ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ชีวิต นั่นเอง
Share :
Hilight