Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

WeWork ลงนามความเข้าใจร่วมกันกับ NGEE ANN POLYTECHNIC ร่วมจัดทำโครงการฝึกงานสำหรับผู้ประกอบการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
New post : 4.ธันวาคม.2018

WeWork (WeWork) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นที่ทำงาน คอมมูนิตี้ และบริการต่างๆ แก่ผู้สร้างสรรค์ทุกคน เพื่อนำมาซึ่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Ngee Ann Polytechnic เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการ “Global Entrepreneurship Initiative (GEI)” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค

WeWork เพิ่งเปิดตัว WeWork Labs ที่ WeWork City House ในสิงคโปร์ และเตรียมที่จะเปิดที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2561 ความร่วมมือระหว่าง WeWork และโรงเรียน Ngee Ann Polytechnic จะครอบคลุมด้านการฝึกงานภายใต้โครงการ GEI การให้บริการพื้นที่เช่าและสมาชิกภาพของ WeWork แก่ Ngee Ann Polytechnic และโครงการฝึกอบรมภายใต้การดูแลร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในเมืองสำคัญๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา

ด้วยความมุ่งมั่นของ WeWork ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและระบบนิเวศน์ ความร่วมมือกับ WeWork Labs ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้รับมุมมองและประสบการณ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นในระดับภูมิภาค ผ่านการฝึกงานในธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้โครงการ WeWork Labs ควบคู่ไปกับการปลดล็อคศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

ทูโรชาส “ที” ฟูอาด กรรมการผู้จัดการ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการพัฒนารูปแบบการทำงานในอนาคต ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราที่ยาวนานถึง 8 ปีในธุรกิจนี้ การเปิดให้บริการ WeWork Labs ที่ประเทศสิงคโปร์จะช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ชาวสิงคโปร์ในการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมในอนาคตและเป็นผู้เล่นรายสำคัญในระดับโลก ดังจะเห็นได้จากรูปแบบธุรกิจและไอเดียต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิภาคนี้ ความร่วมมือกับ Ngee Ann Polytechnic ในครั้งนี้จะช่วยให้เราสนับสนุนระบบนิเวศน์ที่กำลังเติบโตนี้ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงนักศึกษาเข้ากับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในชุมชนระดับโลกของเรา ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกของเราเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ขั้นถัดไป”

ความร่วมมือกับ Ngee Ann Polytechnic มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

คลาเรนซ์ ที ผู้อำนวยการ Ngee Ann Polytechnic กล่าวว่า “ภารกิจหลักของ Ngee Ann Polytechnic คือการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อการทำงานในอนาคต ความร่วมมือกับ WeWork Labs จะช่วยให้เราเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรามองว่าคุณลักษณะทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต”

ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่ครอบคลุมเมืองใหญ่ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา Ngee Ann Polytechnic จะทำงานร่วมกับ WeWork Labs เพื่อเพิ่มโอกาสการฝึกงานให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ GEI กับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศของ WeWork Labs  นอกจากนี้ WeWork จะนำเสนอโครงการสมาชิกให้แก่ Ngee Ann Polytechnic เพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่ที่ใช้ทำงานร่วมกัน รวมถึงเครือข่ายระดับโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำงานในเมืองสำคัญๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา  สำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศน์ Ngee Ann Polytechnic จะร่วมมือกับ WeWork Labs พัฒนาและนำเสนอโครงการฝึกอบรมที่มีการปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลให้กับชุมชน และมีการดูแลให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน

โครงการความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้การดูแลของนายเอเดรียน ตัน หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการของ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายเอเดรียนเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการของ Vietnam Innovative Startup Accelerator (VIISA) ซึ่งเป็นโครงการ Accelerator ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโครงการนวัตกรรม  ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของนายเอเดรียนจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดในประเทศและชุมชนระดับโลกที่กำลังพัฒนาเติบโต

นายเอเดรียน ตัน หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการของ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโอกาสทางธุรกิจมากมายที่มักจะถูกมองข้าม  ความร่วมมือกับ Ngee Ann Polytechnic คือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อสิงคโปร์เข้ากับภูมิภาคนี้  เยาวชนในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างทักษะที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยบ่มเพาะระบบนิเวศน์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ และเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงในระดับภูมิภาค”

การจัดตั้ง WeWork Labs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นผ่านทาง Accelerator รวมไปถึงศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร และพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม

WeWork Labs เปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปี 2561 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สหรัฐฯ เกาหลี บราซิล อิสราเอล อินเดีย ฯลฯ โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยใช้แนวทางที่แปลกใหม่และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธุรกิจแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง  ด้วยเครือข่ายชุมชนระดับโลกของ WeWork ซึ่งมีสมาชิกกว่า 320,000 ราย WeWork Labs เป็นศูนย์กลางให้กับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ รวมถึงบริการให้คำแนะนำ การลงทุน และทรัพยากรด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน (World Economic Forum on ASEAN) ซึ่งจัดขึ้นที่ฮานอย เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยระบุว่า ภายในปี 2573 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป และจะมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมแนวคิดและทรัพยากรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนคลื่นลูกที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนในภูมิภาคนี้

ในระดับโลก WeWork Labs อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของ โรอี แอดเลอร์ รองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่าย WeWork Labs ทั่วโลก ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมบริหารมานาน โดยเริ่มต้นทำงานกับ WeWork ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เมื่อปี 2556 และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝ่ายออกแบบดิจิทัล และฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของ WeWork  ขณะเดียวกัน ประทีป ซิงห์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลกของ WeWork Labs ทำหน้าที่เป็นหัวหอกสำคัญในการขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

ด้วยโครงการฝึกอบรมที่คัดสรรเป็นพิเศษ พร้อมทรัพยากรภายในองค์กร และโครงการให้คำแนะนำที่แข็งแกร่ง สำนักงานของ WeWork Labs แต่ละสาขาพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลาย WeWork Labs แต่ละแห่งมีผู้จัดการห้องปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ประสานงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นความสำเร็จของสมาชิก โดยจะมีการจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษาที่หลากหลาย ตั้งแต่การประชุมกลุ่มย่อยและการบรรยายให้ความรู้ ไปจนถึงการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัว และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ทุกสิ่ง ตั้งแต่การจัดทำบัญชีและการตลาด ไปจนถึงการว่าจ้างบุคลากรและการติดต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ WeWork Labs มองว่าการขยายตัวนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและโครงการต่างๆ ในสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  WeWork Labs ประสานงานร่วมกับ Accelerator, Incubator, Venture Capital (VC) และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อขยายช่องทางให้แก่พันธมิตรในท้องถิ่น นักลงทุน และบริษัทต่างๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก  WeWork Labs เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพกลุ่มแรกในสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายน 2561

Share :
Hilight

Advertising

Advertisement

WHAT 's TRENDING

SHARE

Contact Us

Call: +6680 552 5511

Email: info@bigmoneymag.com