Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

“สถานบริการ” ในประเทศออสเตรีย ให้คุณฉีดวัคซีนฟรี แถมแจกบัตรกำนัล vouchers สำหรับการใช้บริการ
New post : 11.พฤศจิกายน.2021

สถานบริการในประเทศออสเตรียฉีดวัคซีน ฟรี แถมแจกบัตรกำนัล vouchers สำหรับผู้ใช้บริการ ให้กับทุกคนที่อายุมากกว่า 18 ปี เนื่องจากรัฐบาลสั่งห้ามผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนจากพื้นที่สาธารณะ

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด

Share :