Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

ยืนยัน! เปิดแน่นอน “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
New post : 29.สิงหาคม.2019
หลังจาที่โครงการ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต นั้นส่อเค้าว่าจะเปิดได้หรือไม่ เนื่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับ AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย เรื่องการก่อสร้างรุกล้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ของราชพัสดุ
วันนี้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ออกจดหมายแจ้งออกมาแล้วว่า เปิดแน่นอน ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าปัญหาเรื่องผลประโยชน์ของโครงการนี้ก่อให้เกิดเกมส์ทางธุรกิจของยักษ์ใหญ่ที่น่าสนใจ หลังจากที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นั้นแพ้ในการประมูล duty free ในท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิ
โดยที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แถลงในจดหมายสั้นๆว่า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเรียน ยืนยันการเปิดให้บริการโครงการ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชูรี่ เอาท์เล็ต ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562ตามกำหนดการเดิมตามที่ตั้งใจไว้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.”
Share :