Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

เป็นทางการแล้วเมื่อ CPALL ได้หุ้น เทสโก้ โลตัส เป็นจำนวน  40% 
New post : 9.มีนาคม.2020

เป็นทางการแล้วเมื่อ CPALL ได้ยื่นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเข้าลงทุนในบริษัท  ซีพี ได้หุ้น เทสโก้ โลตัส เป็นจำนวน  40%  ด้วยเงินลงทุนมูลค่าประมาณ 95,981 ล้านบาทครอบคลุมการทำงานของเทสโก้ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย

โดยคำถามที่เกินขึ้นก็คือ เมื่อ CP นั้นถือ 7 Eleven , Makro และ  เทสโก้ โลตัส นั้นจะเป็นการผูกขาดทางการค้าหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ นั้นก็เคยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ว่าในตลาดก็ยังมีเจ้าใหญ่ค้าปลีกอยู่อีก เช่น BigC และ Makro ที่ถืออยู่ก็เป็นตลาดขายส่งซึ่งไม่ได้เป็นการผู้ขาดทางการค้าถ้าถามความเห็นส่วนตัวของท่านเอง

Share :