Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

Elon Musk บอกว่าจะเปลี่ยน Twitter ตัวอักษรที่กำหนดไว้จาก 280 เป็น 4,000 และเพิ่มการโชว์ยอดวิว
New post : 14.ธันวาคม.2022
Elon Musk บอกว่าจะเปลี่ยน Twitter ตัวอักษรที่กำหนดไว้จาก 280 เป็น 4,000 และเพิ่มการโชว์ยอดวิว
.
ครั้งล่าสุดที่ Twitter เพิ่มจำนวนอักขระสูงสุดคือในปี 2560 โดยเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 140 เป็น 280 ครั้งนี้ถึงจะมีข่าวออกมาแต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และการให้คนสามารถรับรู้ได้ถึงยอดวิว นั้นเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะปรับปรุงความโปร่งใสให้กับ Twitter อีกด้วย
.
www.bigmoneymag.com
Share :