Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

โลกเปลี่ยน! “กบข.” ปรับแผนลงทุนในกลุ่มเทรนด์โลก เพิ่มโอกาสลงทุนให้สมาชิกสร้างผลตอบแทนรับมือ ศก. ปี’65
New post : 7.มกราคม.2022

โลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่กบข.” ต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อให้ได้ไปต่อ
การเปลี่ยนแปลงในโลกเราทุกวันนี้ ต้องยอมรับว่ามันเปลี่ยนเร็วมากๆ ครับ และเมื่อกิจการเดิม ๆ อาจมีความสามารถในการแข่งขันเท่าเดิม แต่กิจการใหม่ๆ เกิดขึ้น และโตเร็วมากๆ ในฐานะนักลงทุน เราจะทำอย่างไร ? และสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า ก็คือ องค์กรการลงทุนขนาดใหญ่ยักษ์อย่างกบข.” จะปรับตัวอย่างไรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้กลยุทธ์อะไรที่จะทำให้ กบข. ได้ไปต่อ

BigMoney x นายแว่นลงทุน ขอแจกแจงให้อ่านดังนี้ครับ……..

โลกเปลี่ยน! “เลขาฯ กบข.” ปรับแผนลงทุนในกลุ่มเทรนด์โลก เพิ่มโอกาสลงทุนให้สมาชิกสร้างผลตอบแทนรับมือศก.ปี’65
เมื่อโลกกำลังเปลี่ยน ทำให้ กบข. หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่มีมูลค่าการลงทุนหลักล้านล้านบาทต้องปรับเปลี่ยน  โดยธีมการลงทุนที่น่าติดตามดังต่อไปนี้

1 เทรนด์การ Transform ไปสู่ Tech Company

การเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจไทยมีเรื่องให้ตื่นเต้น! กันได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากค่ายยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจพลังงาน สถาบันการเงิน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ฯลฯ  ด้วยการทำดีลควบรวมต่อยอดพอร์ต และรวมถึงการลงทุนข้ามสายพันธุ์ เพื่อสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายในการ Transform ไปสู่ Tech Company ที่จะรองรับกับโลกที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลนั่นเอง เพราะนี่คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันแบบก้าวกระโดด และสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในอนาคต

 

2 ธีมของโลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยี

โลกยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลัง Disruption โละเทคโนโลยีเก่าๆ ออกไป หากใครปรับตัวไม่ได้ก็ต้องตกขบวน  … ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผลักให้ผู้คนต้องปรับพฤติกรรมสู่วิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ยิ่งทำให้บทบาทของเทคโนโลยีต่างๆ มีมากขึ้นและกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวัน  รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่ขาดไม่ได้เช่นกัน 

 

3 โจทย์ของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำหรับโจทย์ของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังออกกติกาเข้มข้น เพื่อเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการหลักที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จะเห็นว่าเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว การค้าและการลงทุนจึงต้องปรับตัวรองรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นทั้งเทคโนโลยี และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่กับไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์

การปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทน การบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

เมื่อค่ายยักษ์ใหญ่มีการจัดทัพธุรกิจ  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่ง เป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ของไทยระดับ 1 ล้านล้านบาท  ได้มองหาโอกาสการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดี  และคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจโลก ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 กันถ้วนหน้า แถมยังต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ต่อเนื่อง ซึ่ง ทีมงาน นักวิเคราะห์ ของกบข. ที่มีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละด้าน  มีความพร้อมประเมินสินทรัพย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถมองหาสินทรัพย์ที่ดีที่สุดต่อการลงทุนบนพื้นฐานของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

การตัดสินใจลงทุนของกองทุนฯต่างๆได้เพิ่มเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์นอกเหนือการทำกำไรที่ดีแล้วต้องคำนึงถึงหลักการบริหารธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและเป็นมิตรทางสิ่งแวดล้อมเพราะดัชนีชี้วัดตรงนี้จะสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ปัจจัยดังกล่าว ทำให้ กบข. ได้จับมือกับพันธมิตร สถาบันการเงินในประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในงาน  ‘Sustainable Thailand’  ที่ผ่านมา เป็นการรวมพลังนักลงทุนสถาบันและธนาคารรวม 43 หน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ ในการ นำแนวทาง    การบริหารกองทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานอื่นๆ ที่กำหนดในประเทศไทย

การประกาศปรับแผนการลงทุนของสมาชิกกบข.” ครั้งใหญ่

ล่าสุดก็ยังเป็นเสือปืนไว ประกาศปรับแผนการลงทุนของสมาชิกกบข.” ครั้งใหญ่ เมื่อ 30 ..64 ที่ผ่านมา โดยทำการเปิดตัวแผนการลงทุนใหม่ 2 แผนเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และต้องการโอกาสแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ  คือ

1 แผนหุ้น 65

ซึ่งจะมีการลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 65% และ 35% ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

2 แผนหุ้นต่างประเทศ

จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ หุ้นในตลาดพัฒนาแล้ว และหุ้นในตลาดเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่า 80% ในรอบระยะเวลาบัญชี มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 เสี่ยงสูง ซึ่ง กบข. มีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนในแผนหลัก เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการบริโภคในประเทศจีน กลุ่มผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่ กลุ่มเทคโนโลยีที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนชื่อแผนการลงทุนเดิม 3 แผน คือ แผนตลาดเงินเปลี่ยนเป็น แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนผสมหุ้นทวี เปลี่ยนเป็นแผนหุ้น 35” และแผนตราสารทุนไทย เปลี่ยนเป็นแผนหุ้นไทยเพื่อให้สมาชิกเข้าใจแผนการลงทุนของ กบข. ได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ทั้ง 3 แผนยังคงมีนโยบายการลงทุนเหมือนเดิม

ดังนั้นสมาชิก กบข. จึงสามารถเลือกลงทุนที่มี 9 แผน ได้แก่
(1.)
แผนสมดุลตามอายุ
(2.)
แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น
(3.)
แผนตราสารหนี้
(4.)
แผนหุ้น 35
(5.)
แผนหลัก
(6.)
แผนหุ้น 65
(7.)
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย
(8.)
แผนหุ้นต่างประเทศ
(9.)
แผนหุ้นไทย

หรือสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองตามต้องการ โดยผสมแผนการลงทุนจาก 5 แผน คือ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนหุ้นไทย 

ข้อสรุป และข้อคิดก็คือ

การปรับแผนการลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับอนาคตของโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกปี 2565 ที่ยังคงไม่แน่นอน ดังนั้นวิสัยทัศน์ของผู้นำจึงมีส่วนสำคัญที่จะนำพาองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าเช่นเดียวกับกบข.” ที่ไม่หยุดนิ่งในการทำให้สมาชิกมีเงินออมหลังวัยเกษียณได้อย่างเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี บนความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลที่ กบข. พร้อมเปิดกว้าง และเพิ่มทางเลือกการตัดสินใจการลงทุนให้กับสมาชิกได้มีโอกาสมีเงินออมในระยะยาวมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อน กบข. ให้เป็นกองทุนชั้นนำ มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล มุ่งสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดเงิน ตลาดทุนของไทยให้เติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

Share :