Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

ประกันภัยจำเป็นหรือไม่ ประกันชีวิตเป็นการออมได้อย่างไร?
New post : 19.มีนาคม.2018

สำหรับคนที่กำลังมองหาแนวทางการออมเงิน และพยายามออมด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่เคยสำเร็จซักที หลายครั้งมีเรื่องต้องใช้จ่ายตลอดเวลา หากเรามีลักษณะที่เรียกง่าย ๆ ว่า เก็บเงินไม่อยู่ การทำประกันอาจเป็นคำตอบของการออมเงินก็เป็นไปได้ครับ มาติดตามกันครับ

[ วางแผนการออมเพื่ออนาคต ]

หลายคนมักเคยได้ยินคนที่วางแผนทางการเงิน หรือนักวางแผนทางการเงินให้คำแนะนำเราว่าควรนำเงินที่เราทำมาหาได้ไปต่อยอดให้งอกเงย บางคนเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ๆ คือ ทำงานพิเศษเก็บเงินเรียนต่อให้สูงขึ้น และเมื่อออกมาทำงานประจำแล้วก็อยากเก็บเงินให้ได้มาก ๆ จะได้สบายในภายหลัง

สำหรับทางเลือกการออมเงินก็มีมากมายให้เลือก บางคนเลือกฝากธนาคารไว้เฉย ๆ บางคนเลือกนำเงินไปซื้อกองทุนรวม หรือลงทุนในหุ้น แม้แต่การซื้ออสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่น คอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่า ก็คือทางเลือกอย่างหนึ่ง

อย่างไรก็ตามแต่ละการลงทุนย่อมมีสิ่งที่เรียกว่า “ความเสี่ยง” เป็นธรรมดาสามัญ ดังนั้นถ้าเราคิดจะ “ป้องกันความเสี่ยง” ก็มีเครื่องมือทางการเงินอีกชนิดหนึ่งก็คือ การทำประกัน โดยจุดมุ่งหมายของการทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเอง แถมยังขยายไปเป็นทางเลือกในการออมเงินได้อีกด้วยนะครับ

[ ประกันชีวิตกับการออมระยะยาว ]

สำหรับการออมระยะยาวต้องยอมรับว่ากำลังเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลักประกันสุขภาพควบคู่กับการออมไปด้วยกัน

“การออมระยะยาว” คือ การทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นั่นเอง

ผู้ที่ซื้อประกันแบบออมทรัพย์นั้นจะได้ทั้งเงินออม และยังได้สิทธิรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันได้กำหนดเอาไว้ และขึ้นอยู่กับวงเงินประกัน โดยหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การออมระยะยาวจะช่วยเป็นหลักประกันให้คุณ และสร้างความอบอุ่นใจให้คนรอบข้างได้เป็นอย่างมาก แต่หากไม่มีเหตุให้ต้องรับการรักษาพยาบาลในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อประกันจะได้รับเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยคืนตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันได้กำหนดเอาไว้

[ ข้อดีของการออมเงินด้วยประกัน ]

เป็นการสร้างวินัยทางการออม : หลายคนเก็บเงินไม่อยู่ เก็บเงินไม่เก่ง ก็ต้องอาศัยภาคบังคับด้วยการทำประกันการออม ทำประกันชีวิต ที่จะบังคับให้เราต้องส่งเบี้ยประกันทุกปี นั่นก็คือ การบังคับให้เราเก็บเงินโดยอัตโนมัตินั่นเอง

เกิดเหตุฉุกเฉินจะผ่อนหนักให้เป็นเบา : ส่วนใหญ่ประกันจะมีเงื่อนไข สิทธิของการรักษาพยาบาลพ่วงมาด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันด้วยนะครับ และหากเกิดเหตุไม่คาดคิดต้องใช้เงินรักษาพยาบาลก็จะเบาใจได้ทันที

มีเงินก้อนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนกรมธรรม์ : เมื่อเราออมเงินจนครบกำหนด และครบเวลาตามเงื่อนของของกรมธรรม์ประกันที่เราได้ทำเอาไว้ ก็จะได้รับเงินก้อนคืนซึ่งหากเราเก็บเงินเองก็อาจไม่ได้เห็นเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้ ซึ่งขอยืนยันว่าถ้าเราทำครบตรงตามเงื่อนไข จะได้รับเงินคืนแน่นอนครับ!

รูปแบบการทำประกันที่เปลี่ยนไป

แม้การทำประกันแต่เดิมเริ่มแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งการที่เราทำประกันก็ขอให้คิดไว้ว่า เราทำเพื่อป้องกันความเสี่ยง และเหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นหลักใหญ่ใจความไว้ก่อน

แต่ในปัจจุบันการทำประกันได้พัฒนาไปไกลจนกลายเป็นประกันการออมเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างวินัยทางการเงินให้กับคนที่เก็บเงินไม่เก่ง และข้อดีของการทำประกันก็คือ มันบังคับให้เราต้องเก็บเงินจริง ๆ จัง ๆ และเมื่อเราทำตามเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างครบถ้วนเราจะได้เงินคืนแน่นอน

ดังนั้นหากเราจะทำประกันควรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกรมธรรม์ของเราให้ครบถ้วนกระบวนความเสียก่อนที่จะตกลงปลงใจเซ็นสัญญาในกรมธรรม์ประกันแต่ละฉบับที่เราคิดจะทำนะครับ โดยรายละเอียดสอบถามทางเจ้าหน้าที่ประกันจะดีที่สุดเลยครับ

___

เรื่อง : นายแว่นลงทุน

Share :
Hilight