Contact Us

Copyright 2017 bigmoneymag.com

All Rights Reserved

[ คลิป INTERVIEW ] พอร์ตใหญ่ แค่ไหนถึง รอดแล้ว! นายแว่น ลงทุน – Naiwaen Investment จากพนักงานประจำ รัฐวิสาหกิจสู่ “อิสรรภาพการเงิน” ที่ไม่ได้เป็นแค่ “วาทกรรม” .
New post : 30.ตุลาคม.2020

พอร์ตใหญ่ แค่ไหนถึง รอดแล้ว !
นายแว่น ลงทุน – Naiwaen Investment จากพนักงานประจำ รัฐวิสาหกิจสู่ “อิสรรภาพการเงิน” ที่ไม่ได้เป็นแค่ “วาทกรรม”
.
เหตุผลที่นักลงทุนส่วนใหญ่ “พัง”
.
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน) นั้นมาพร้อมเป้าหมายใหม่ ว่าจะทำให้ลูกเพจของเขานั้น มีอิสระภาพทางการเงินได้ใน 10 ปีข้างหน้า
.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)
ผู้ก่อตั้งเพจ “นายแว่น ลงทุน – Naiwaen Investment”
.
1) ผู้ก่อตั้งเพจการลงทุน “นายแว่น ลงทุน – Naiwaen Investment”
.
2) กูรูประจำเว็บ FINNOMENA
.
3) ผู้แต่งหนังสือ “เฟ้นหาหุ้นรวยสไตล์วีไอ”
.
4) อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
5) ผู้บรรยายการลงทุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
.
www.BigMoneyMag.com

Share :